PNVT

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum (Kon Tum Department of Labours, War Invalids and Social Affairs) là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh. Hiện Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Kon Tum toạ lạc tại địa …
EnglishVietnamUnknown