PNVT

Dịch vụ làm giấy phép lao động ở Đồng Nai

Dịch vụ làm giấy phép lao động ở Đồng Nai – một trong những dịch vụ được PNVT thực hiện nhằm giúp người nước ngoài nhanh chóng có được giấy phép lao động, làm việc hợp pháp tại tỉnh Đồng Nai. Vậy dịch vụ làm giấy phép lao …

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đà Nẵng

Sở Lao động – Thương binh và xã hội Đà Nẵng có chức năng, nhiệm vụ gì? Hiện nay, bạn có thể liên hệ với Sở tại địa chỉ nào để làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài? Nếu sử dụng dịch …