CHI CỤC THUẾ HUYỆN NHÀ BÈ

CHI CỤC THUẾ HUYỆN NHÀ BÈ
Nha Be District’s Taxation Sub-department
296A Nguyễn Bình X.Phú Xuân, , Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
296A Nguyen Binh, Phu Xuan Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City
PHẠM VIỆT QUANG
0301519977-019
Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
0301519977-019 – ngày cấp: 29/01/2005

Send Message to listing owner

CHI CỤC THUẾ HUYỆN NHÀ BÈ

EnglishVietnamUnknown