CÔNG TY CỔ PHẦN AMERICAN GENERAL CONSTRUCTION

CÔNG TY CỔ PHẦN AMERICAN GENERAL CONSTRUCTION
American General Construction Joint Stock Company
AGCVN
24A Đường 60, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
24A, Street NO. 60, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Nguyen Hung Van
0311980295 (24/09/2012)
0311980295 (24/09/2012)

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN AMERICAN GENERAL CONSTRUCTION

EnglishVietnamUnknown