CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI
ONE-MEMBER LIMITED LIABILITY SERVICE COMPANY TO FOREIGN MISSIONS
FOSCO
Số 124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
124 Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City
Nguyễn Tương Minh
0300540207 (27/08/2010)
0300540207

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI

EnglishVietnamUnknown