CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW BÀU BÀNG – 3702835446

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW BÀU BÀNG – 3702835446
BW INDUSTRIAL DEVELOPMENT BAU BANG LIMITED LIABILITY COMPANY
BWID BAU BANG CO., LTD
Lô D2-CN, D3-CN, đường Bàu Bàng – Hồ Chí Minh, khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Xã Cây Trường II, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Lot D2-CN, D3-CN, Bau Bang – Ho Chi Minh Street, Bau Bang Expansion Industrial Park, Cay Truong II Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam
TONG CHEE KIONG
3702835446 – Ngày bắt đầu thành lập: 03/12/2019
(Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện các quy định của điều ước quốc tế, WTO mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường; phải làm thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật; Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
6810 (Chính)
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê văn phòng, nhà xưởng
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hoá
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Quản lý và tư vấn bất động sản
3702835446 – Ngày bắt đầu thành lập: 03/12/2019

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW BÀU BÀNG – 3702835446

EnglishVietnamUnknown