CÔNG TY TNHH SAIGON COLABO – 0315779929

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH SAIGON COLABO – 0315779929
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
SAIGON COLABO CO., LTD
Tên viết tắt:
SAIGON COLABO
Địa chỉ:
Tòa nhà QTSC Building 1, Đường số 14, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
QTSC Building 1, Street No. 14, Quang Trung Software City, Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
ĐINH VĂN VINH
Mã số thuế:
0315779929 – Ngày bắt đầu thành lập: 08/07/2019
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của luật đầu tư và pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP). Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan Đối với các hoạt động thuộc “Dịch vụ tư vấn kỹ thuật” thuộc CPC 8672: Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch quy hoạch phát triển đô thị – nông thôn, quy hoạch phát triển ngành phải được Chính phủ Việt Nam cho phép
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Dịch vụ kiến trúc bao gồm dịch vụ thiết kế bản vẽ kỹ thuật; Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (Không cung cấp dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị – nông thôn, quy hoạch phát triển ngành)(CPC 8671, 8672)
6209
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ thiết kế đồ họa (không bao gồm các hoạt động thuộc dịch vụ quảng cáo thuộc CPC 871) (CPC 849)
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Dịch vụ thiết kế website (không bao gồm các hoạt động thuộc dịch vụ quảng cáo thuộc CPC 871) (CPC 849)
6201 (Chính)
Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Sản xuất, phát triển và thực hiện phần mềm; dịch vụ lập trình (CPC 8424)
6202
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống; Dịch vụ phân tích hệ thống; Dịch vụ thiết kế hệ thống (CPC 842)
6311
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu (Không cung cấp “dịch vụ thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm xử lý giao dịch (có mã CPC 843**) và dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và tin (có mã số 7523**)) (CPC 843)
Giấy phép kinh doanh:
0315779929 – Ngày bắt đầu thành lập: 08/07/2019
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận

Bình luận

EnglishVietnamUnknown