CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – SẢN XUẤT QUANG THỊNH HƯNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – SẢN XUẤT QUANG THỊNH HƯNG
QUANG THINH HUNG TRADING SERVICE PRODUCTION COMPANY LIMITED
7 Khu Bình Đăng, Đường Số 7, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7 Khu Binh Dang, Street No. 7, Ward 6, District 8, Ho Chi Minh City, Vietnam
VÕ VĂN THUẬN
0304608304 (09/10/2006)
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
2592
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
chi tiết: Gia công cơ khí: cắt, dập, khoan, gò, hàn, tiện, phay (không hoạt động tại trụ sở)
2512
Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
(không hoạt động tại trụ sở)
2920 (Chính)
Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc
chi tiết: sản xuất, lắp ráp thùng, thân xe tải, xe cơ giới và xe chuyên dùng (không hoạt động tại trụ sở)
4511
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
4520
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
chi tiết: thi công cải tạo phương tiện giao thông đường bộ và xe cơ giới; sửa chữa cơ khí; sửa chữa bảo trì xe cơ giới (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải và xi mạ điện tại trụ sở)
4530
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
chi tiết: mua bán phù tùng và các bộ phận phụ trợ của xe cơ giới
4932
Vận tải hành khách đường bộ khác
chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
chi tiết: thiết kế phương tiện giao thông đường bộ và xe cơ giới
0304608304 (09/10/2006)

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – SẢN XUẤT QUANG THỊNH HƯNG

EnglishVietnamUnknown