CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM
ZUELLIG PHARMA VIETNAM LTD.
Khu công nghiệp sài đồng B, , Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Sai Dong B IP, Gia Lam District, Hanoi
PETER KUNZ / STE FAN HEITMANN
0100915699
8 – ngày cấp: 19/04/2004

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM

EnglishVietnamUnknown