Hà Nội

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
DELOITTE VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
DELOITTE VIETNAM CO.,LTD
Địa chỉ:
Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
15th Floor, Vinaconex, 34 Lang ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
HÀ THỊ THU THANH / PHẠM VĂN THINH
Mã số thuế:
0100112500 – 16/03/2007
Ngành nghề chính:
920 (Chính)
Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
– Kiểm toán báo cáo tài chính; – Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế; – Kiểm toán hoạt động; Kiểm toán tuân thủ; Kiểm toán nội bộ; – Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm); – Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án; Kiểm toán các thông tin tài chính; – Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước; – Tư vấn tài chính; tư vấn thuế; – Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính – kế toán – kiểm toán; – Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật; – Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính; tư vấn tài chính.
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
– Tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);
6209
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin;
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
– Dịch vụ định giá tài sản;
Giấy phép kinh doanh:
0100112500 – 16/03/2007
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
Industrial Safety Techniques and Environment Agency
Tên viết tắt:
ISEA
Địa chỉ:
25 Ngô Quyền.p.Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh:
25 Ngo Quyen, Trang Tien Ward, Hoan Kiem District, Hanoi
Đại diện pháp luật:
Trần Văn Lượng
Mã số thuế:
0102574684
Ngành nghề chính:
Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
National Agency For Science and Information Technology
Địa chỉ:
Số 24 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh:
24 Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem District, Hanoi City
Đại diện pháp luật:
Trần Đắc Hiến
Mã số thuế:
0105669327
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
VietNam-Asia Commercial Joint Stock Bank
Tên viết tắt:
VAB
Địa chỉ:
Số 34A – 34B, phố Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
34A – 34B, Han Thuyen Street, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
PHƯƠNG HỮU VIỆT
Mã số thuế:
0302963695 (19/06/2003)
Ngành nghề chính:
6419 (Chính)
Hoạt động trung gian tiền tệ khác
chi tiết: – Về hoạt động kinh doanh nội tệ, gồm : các nội dung được quy định tại Mục 1, Mục 2, Mục 3, Mục 4, Chương II của Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại. – Về hoạt động kinh doanh ngoại hối, gồm: Mua, bán các loại ngoại tệ ở thị trường trong nước; Cho vay các tổ chức trong nước và nước ngoài bằng ngoại tệ; Vay vốn bằng ngoại tệ của các tổ chức trong nước và nước ngoài; Thực hiện việc thu hút và chi trả kiều hối; Mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ mở nước ngoài. – Thu đổi và đặt các bàn thu đổi ngoại tệ. Nhận tiền gửi và tiết kiệm bằng ngoại tệ của khách hàng. Thực hiện các dịch vụ thanh toán ngân quỹ bằng ngoại tệ như mở tài khoản trong nước bằng ngoại tệ cho khách hàng, thanh toán trong nước bằng ngoại tệ, thực hiện các dịch vụ thu phát ngoại tệ tiền mặt cho khách hàng. Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư bằng ngoại tệ từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Bảo lãnh cho các khoản vay trong nước và nước ngoài bằng ngoại tệ. Phát hành hoặc làm đại lý phát hành các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ. Chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố các thương phiếu và các giấy tờ có giá khác bằng ngoại tệ. Mua bán hoặc làm đại lý mua bán các loại chứng khoán bằng ngoại tệ. Cung ứng các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về ngoại hối. Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế; – Thực hiện nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ nội địa (thẻ thanh toán và thẻ tín dụng); – Thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại tệ trên thị trường nước ngoài. – Dịch vụ quản lý tiền mặt, các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản; – Mua bán trái phiếu Chỉnh phủ, trái phiếu doanh nghiệp; – Dịch vụ môi giới tiền tệ; – Cấp tín dụng dưới hình thức bao thanh toán trong nước; – Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn; – Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhật doanh nghiệp; – Hoạt động mua nợ; – Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế;
4662
Bán buôn kim loại và quặng kim loại
chi tiết: Kinh doanh vàng
6622
Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý kinh doanh bảo hiểm;
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
Giấy phép kinh doanh:
0302963695 (19/06/2003)
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
Research Institute of Agricultural Machinery
Tên viết tắt:
RIAM
Địa chỉ:
Số 8 Trần phú, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh:
8 Tran Phu Street, Mo Lao Ward, Ha Dong District, Hanoi City
Đại diện pháp luật:
Nguyễn Đình Tùng
Mã số thuế:
0500237328
Ngành nghề chính:
Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown