Hồ Chí Minh

Tên giao dịch (tiếng Anh) :
KING NUTS EXPORTING IMPORTING AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
KING NUTS CO.,LTD
Địa chỉ:
304/22 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
304/22 Bui Dinh Tuy Street, Ward 12, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
NGUYỄN XUÂN NAM
Mã số thuế:
0312396646 (01/08/2013)
Ngành nghề chính:
4722
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QÐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QÐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân Tp. Hồ Chí Minh quy hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh)
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
1061
Xay xát và sản xuất bột thô
(không hoạt động tại trụ sở)
1062
Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
(không hoạt động tại trụ sở)
4620 (Chính)
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
(không hoạt động tại trụ sở)
0111
Trồng lúa
(không hoạt động tại trụ sở)
8292
Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)
1075
Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
(không hoạt động tại trụ sở)
4721
Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
(Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QÐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QÐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân Tp. Hồ Chí Minh quy hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh)
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại)
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4632
Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở)
1020
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
(không hoạt động tại trụ sở)
0125
Trồng cây cao su
(không hoạt động tại trụ sở)
4631
Bán buôn gạo
(không hoạt động tại trụ sở)
1030
Chế biến và bảo quản rau quả
(không hoạt động tại trụ sở)
1010
Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(không hoạt động tại trụ sở)
1079
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
(không hoạt động tại trụ sở)
7911
Đại lý du lịch
0163
Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
(không hoạt động tại trụ sở)
0112
Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
(không hoạt động tại trụ sở)
7912
Điều hành tua du lịch
Giấy phép kinh doanh:
0312396646 (01/08/2013)
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
TOMATO T&P TRADING IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
1F/62 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh:
1F/62 Binh Loi Street, Ward 13, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật:
Nguyễn Tường Phương
Mã số thuế:
0312045447 (10/11/2012)
Ngành nghề chính:
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Giấy phép kinh doanh:
0312045447 (10/11/2012)
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
HV MEDIA ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
HV MEDIA ENTERTAINMENT CO.,LTD
Địa chỉ:
5B Trà Khúc, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
5B Tra Khuc Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
TRẦN NGỌC MINH
Mã số thuế:
0313588728 – 24/12/2015
Ngành nghề chính:
1820
Sao chép bản ghi các loại
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phim
5911
Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình (trừ sản xuất phim, phát sóng)
5912
Hoạt động hậu kỳ
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
5913
Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
Chi tiết: Hoạt động phát hành phim điện ảnh (trừ phát hành chương trình truyền hình, phát hành và sản xuất phim)
5914
Hoạt động chiếu phim
(không hoạt động tại trụ sở)
5920
Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
Chi tiết: Hoạt động ghi âm (trừ kinh doanh karaoke)
4311
Phá dỡ
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh (không hoạt động tại trụ sở)
4651
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Giấy phép kinh doanh:
0313588728 – 24/12/2015
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
GOLDEN HARVEST CONSULTING COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
76 Đường 10A, Khu phố 4, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
76, Street 10A, Quarter 4, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
NGUYỄN TĂNG TUYẾT TRÂM
Mã số thuế:
0314808172 – 02/01/2018
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP). Doanh nghiệp phải tuân thủ và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Thương mại, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Doanh nghiệp không được thực hiện phân phối hàng hóa là ” lúa gạo” theo quy định tại Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO Phụ lục số 03 Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương.
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý). (CPC: 865) (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
1010 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm, dạng cắt nhỏ, dạng từng phần riêng; đóng gói, bảo quản thịt (trừ giết mổ gia súc, gia cầm và động vật sống)
1030 Chế biến và bảo quản rau quả
4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(Thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh) (CPC: 631)
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng (CPC: 621)
5629 Dịch vụ ăn uống khác
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ) (CPC: 642-643)
5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ) (CPC: 643)
5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(CPC: 642-643)
5621 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)
(CPC: 642-643)
4633 Bán buôn đồ uống
(CPC: 622)
4723 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(CPC: 631)
4632 (Chính) Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở) (CPC: 622)
Giấy phép kinh doanh:
0314808172 – 02/01/2018
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
MI NA IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
MI NA IMPORT EXPORT CO., LTD
Địa chỉ:
67 Lê Quốc Hưng, phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh:
67 Le Quoc Hung Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật:
Nguyễn Cao Tuấn
Mã số thuế:
0314011242 (14/09/2016)
Ngành nghề chính:
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Giấy phép kinh doanh:
0314011242 (14/09/2016)
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
TRUNG GIANG IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
CTY TNHH XNK TRUNG GIANG
Địa chỉ:
A12 Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
A12 Hiep Binh, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
ĐOÀN QUỐC TRUNG
Mã số thuế:
0312198436 – 22/03/2013
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn cây trồng, hạt giống; Bán buôn phân bón; Bán buôn thuốc bảo vệ thực vật (không tồn trữ hóa chất)
7912
Điều hành tua du lịch
4641 (Chính)
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Tư vấn bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý). Quảng cáo bất động sản. Quản lý bất động sản.
8292
Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).
1322
Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: Sản xuất, gia công hàng may mặc (không hoạt động tại trụ sở).
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
7710
Cho thuê xe có động cơ
4931
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
7911
Đại lý du lịch
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay, vé tàu hỏa. Giao nhận hàng hóa. Dịch vụ trung chuyển hàng hóa. Gửi hàng. Giao nhận hàng hóa. Dịch vụ trung chuyển hàng hóa. Gửi hàng (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không)
4632
Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở).
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
(không hoạt động tại trụ sở).
4631
Bán buôn gạo
(không hoạt động tại trụ sở).
4721
Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
(thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)
4653
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4722
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)
4633
Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn: rượu, bia các loại -bán buôn đồ uống không có cồn
4723
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.
Giấy phép kinh doanh:
0312198436 – 22/03/2013
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
Caravelle Saigon Hotel
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
Ho Chi Minh City Industry and Trade College
Địa chỉ:
20 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM
Địa chỉ tiếng Anh:
20 Tang Nhon Phu Street, Phuoc Long B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật:
Bùi Mạnh Tuân
Mã số thuế:
0301811146
Ngành nghề chính:
Đào tạo cao đẳng
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
HOANG XUAN HOAN NOTARY OFFICE
Địa chỉ:
187,189 An Dương Vương, Phường 08, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh:
187,189 An Duong Vuong Street, Ward 8, District 5, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật:
Hoàng Xuân Hoan
Mã số thuế:
0313879893
Ngành nghề chính:
Hoạt động pháp luật
Giấy phép kinh doanh:
41.02.0056/TP-C
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown