HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG – CƠ SỞ TẠI TPHCM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG – CƠ SỞ TẠI TPHCM
Posts and Telecommunications Institute of Technology, Ho Chi Minh City Campus
Đường Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9 TP Hồ Chí Minh
Man Thien Street, Hiep Phu Ward, District 9, Ho Chi Minh City

Send Message to listing owner

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG – CƠ SỞ TẠI TPHCM

EnglishVietnamUnknown