Business Directory

Tên viết tắt:
NEW LINK ADVERTISING CO.,LTD
Địa chỉ:
28 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh:
28 Hoa Phuong Street, Ward 2, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật:
Đặng Thị Thu Thủy
Mã số thuế:
0305992045 (22/12/2011)
Ngành nghề chính:
In ấn và dịch vụ liên quan đến in
Giấy phép kinh doanh:
0305992045 (22/12/2011)
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty - Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
SAIGON COLABO CO., LTD
Tên viết tắt:
SAIGON COLABO
Địa chỉ:
Tòa nhà QTSC Building 1, Đường số 14, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
QTSC Building 1, Street No. 14, Quang Trung Software City, Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
ĐINH VĂN VINH
Mã số thuế:
0315779929 - Ngày bắt đầu thành lập: 08/07/2019
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của luật đầu tư và pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP). Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan Đối với các hoạt động thuộc "Dịch vụ tư vấn kỹ thuật" thuộc CPC 8672: Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn, quy hoạch phát triển ngành phải được Chính phủ Việt Nam cho phép
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Dịch vụ kiến trúc bao gồm dịch vụ thiết kế bản vẽ kỹ thuật; Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (Không cung cấp dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn, quy hoạch phát triển ngành)(CPC 8671, 8672)
6209
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ thiết kế đồ họa (không bao gồm các hoạt động thuộc dịch vụ quảng cáo thuộc CPC 871) (CPC 849)
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Dịch vụ thiết kế website (không bao gồm các hoạt động thuộc dịch vụ quảng cáo thuộc CPC 871) (CPC 849)
6201 (Chính)
Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Sản xuất, phát triển và thực hiện phần mềm; dịch vụ lập trình (CPC 8424)
6202
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống; Dịch vụ phân tích hệ thống; Dịch vụ thiết kế hệ thống (CPC 842)
6311
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu (Không cung cấp “dịch vụ thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm xử lý giao dịch (có mã CPC 843**) và dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và tin (có mã số 7523**)) (CPC 843)
Giấy phép kinh doanh:
0315779929 - Ngày bắt đầu thành lập: 08/07/2019
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty - Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
SAILUN (VIETNAM) CO., LTD
Tên viết tắt:
SAILUN (VIETNAM) CO., LTD
Địa chỉ:
Lô 37-1, 37-2, 37-3, 37-4, 37-5, 37-6, 37-7, 37-8, 37-9b, 37-14b, 37-15, 37-16, 37-17, 37-18, 41-1, 41-2, 41-3, 41-4, 41-5, 41-6, 41-15, 41-16, 41-17, 41-18, 41-19, 41-20, 42-1-1, 42-2-1, 42-3-1, 42-4-1, 42-5-1 và 42-6-1, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
Lots 37-1, 37-2, 37-3, 37-4, 37-5, 37-6, 37-7, 37-8, 37-9b, 37-14b, 37-15, 37-16, 37-17, 37-18, 41-1, 41-2, 41-3, 41-4, 41-5, 41-6, 41-15, 41-16, 41-17, 41-18, 41-19, 41-20, 42-1-1, 42-2-1, 42-3-1, 42-4-1, 42-5-1 và 42-6-1, Phuoc Dong IP, Phuoc Dong Commuen, Go Dau District, Tay Ninh Province, Vietnam
Đại diện pháp luật:
LIU YAN HUA
Mã số thuế:
3901064759 (20/03/2012)
Ngành nghề chính:
- Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; - Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư; - Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư .
2211 (Chính)
Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su
(Sản xuất các loại lốp xe)
7210
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
(Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; các sản phẩm cao su, thiết bị khuôn đúc, kỹ thuật sản phẩm cao su thiên nhiên; nghiên cứu, phát triển thị trường và nguyên liệu sản phẩm cao su)
2212
Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
(Sản xuất và gia công: cao su mành sợi vải, cao su mành sợi thép, cao su phức hợp, cao su hỗn luyện, ta lông lốp xe, cao su mặt lốp, hông lốp, cao su mành nội bộ)
Giấy phép kinh doanh:
3901064759 (20/03/2012)
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty - Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
SAMKU E&C VINA 1 COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
SAMKU E&C VINA 1 CO.,LTD
Địa chỉ:
1016/15 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
1016/15 Nguyen Van Linh Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
HÀ THỊ THỦY
Mã số thuế:
0313691588 - 11/03/2016
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
(trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)
4321
Lắp đặt hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
chi tiết: khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
chi tiết: tư vấn xây dựng. Tư vấn lập dự án đầu tư.
4100
Xây dựng nhà các loại
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
7120
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
(ngoại trừ việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải) (Vì lý do an ninh quốc gia, việc tiếp cận một số khu vực địa lý có thể bị hạn chế).
4210 (Chính)
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất - ngoại thất.
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(không chứa hàng tại trụ sở)
2395
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
(không hoạt động tại trụ sở)
2511
Sản xuất các cấu kiện kim loại
(không hoạt động tại trụ sở)
4312
Chuẩn bị mặt bằng
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển )
7830
Cung ứng và quản lý nguồn lao động
chi tiết: cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động )
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
7710
Cho thuê xe có động cơ
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
chi tiết: môi giới bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý)
4932
Vận tải hành khách đường bộ khác
4511
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Giấy phép kinh doanh:
0313691588 - 11/03/2016
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
SHIOGAI SEIKI VIETNAM CO., LTD.
Địa chỉ:
Số 224/4, Đường 24 - 2, KCN Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
224/4, Street 24 - 2, Amata IP, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam
Đại diện pháp luật:
SHIOGAI HISATOSHI
Mã số thuế:
3600715894 - Ngày bắt đầu thành lập: 23/08/2004
Ngành nghề chính:
(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng những ngành nghề phù hợp quy hoạch trong Khu Công nghiệp Amata) (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và chỉ kinh doanh các ngành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia) (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
2511
Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất các loại kệ, khung, giá đỡ bằng kim loại dùng cho các máy sản xuất thiết bị bán dẫn, thiết bị tinh thể lỏng, máy tự động trong nhà máy, người máy công nghiệp và máy tiết kiệm lao động.
3100
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại: bàn, ghế, kệ, tủ, khuôn mẫu, khung cửa và cửa các loại, hộp đựng thiết bị phòng cháy chữa cháy, gạt tàn thuốc lá, máng điện, vách ngăn bằng kim loại, các bộ phận của cửa thang máy, xe đẩy tay, các chi tiết bằng nhựa trong máy công nghiệp
2829 (Chính)
Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp máy móc thiết bị và linh kiện, phụ tùng của máy móc thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp như: máy sản xuất thiết bị bán dẫn, máy sấy, máy đóng gói, máy cấp liệu tự động, máy kiểm hàng, máy tự động trong nhà máy, máy tiết kiệm lao động, người máy công nghiệp, máy lấp ráp động cơ, dây chuyền tự động, amsy công cụ các lạo ( máy phay, máy tiện, máy khoan, máy mài...)
0163
Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Chi tiết: Chế biến nông sản
Giấy phép kinh doanh:
3600715894 - Ngày bắt đầu thành lập: 23/08/2004
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty - Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
CÔNG TY TNHH SONATECH
Tên viết tắt:
SONATECH CO.,LTD
Địa chỉ:
110/44/7 Tô Hiệu , Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
110/44/7 To Hieu, Hiep Tan Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
NGUYỄN QUANG HUY
Mã số thuế:
0312804101 (03/06/2014)
Ngành nghề chính:
2013 (Chính)
Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
(không hoạt động tại trụ sở)
4100
Xây dựng nhà các loại
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4312
Chuẩn bị mặt bằng
4321
Lắp đặt hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
2220
Sản xuất sản phẩm từ plastic
(trừ tái chế phế thải, luyện cán cao su và sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b)
1520
Sản xuất giày dép
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan và gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán cao su, tái chế phế thải)
Giấy phép kinh doanh:
0312804101 (03/06/2014)
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
QUANG THINH HUNG TRADING SERVICE PRODUCTION COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
7 Khu Bình Đăng, Đường Số 7, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
7 Khu Binh Dang, Street No. 7, Ward 6, District 8, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
VÕ VĂN THUẬN
Mã số thuế:
0304608304 (09/10/2006)
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
2592
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
chi tiết: Gia công cơ khí: cắt, dập, khoan, gò, hàn, tiện, phay (không hoạt động tại trụ sở)
2512
Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
(không hoạt động tại trụ sở)
2920 (Chính)
Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc
chi tiết: sản xuất, lắp ráp thùng, thân xe tải, xe cơ giới và xe chuyên dùng (không hoạt động tại trụ sở)
4511
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
4520
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
chi tiết: thi công cải tạo phương tiện giao thông đường bộ và xe cơ giới; sửa chữa cơ khí; sửa chữa bảo trì xe cơ giới (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải và xi mạ điện tại trụ sở)
4530
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
chi tiết: mua bán phù tùng và các bộ phận phụ trợ của xe cơ giới
4932
Vận tải hành khách đường bộ khác
chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
chi tiết: thiết kế phương tiện giao thông đường bộ và xe cơ giới
Giấy phép kinh doanh:
0304608304 (09/10/2006)
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
LONG BINH TRADING INFORMATIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Địa chỉ:
50 Nguyễn Cư Trinh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
50 Nguyen Cu Trinh Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
Nguyễn Thanh Bình
Mã số thuế:
0300972285 - ngày cấp: 05/10/1998
Ngành nghề chính:
Mua bán thiết bị văn phòng, máy vi tính. Dịch vụ kỹ thuật tin học. Mua bán, lắp ráp linh kiện, phụ tùng máy vi tính. Dịch vụ bảo hành, bảo trì thiết bị tin học, thiết bị văn phòng. Dịch vụ thiết kế, cài đặt phần mềm, xử lý số liệu tin học. Dịch vụ tư vấn, thiết kế mạng tin học. Sản xuất phần mềm. Mua bán thiết bị trường học, các mặt hàng viễn thông : điện thoại-tổng đài và các linh kiện viễn thông, hàng điện tử-điện công nghiệp-điện gia dụng. Dịch vụ quảng cáo. Tổ chức hội chợ triển lãm. Đại lý ký gởi hàng hóa./.
Giấy phép kinh doanh:
0300972285 - ngày cấp: 05/10/1998
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
ICL TRADING - LOGISTICS TRANSPORT COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
số 67/23 đường số 3, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
67/23, Street No. 3, Ward 9, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
LÊ THỊ KIM TẤN
Mã số thuế:
0314256450 - 28/02/2017
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
5229 (Chính)
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa; Dịch vụ giao nhận hàng hóa; Dịch vụ đại lý khai thuê hải quan (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không).
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
5012
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
5221
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (trừ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, hóa lỏng khí để vận chuyển).
5222
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu ( không hoạt động tại trụ sở)
4632
Bán buôn thực phẩm
chi tiết: Bán buôn thủy, hải sản ( không hoạt động tại trụ sở)
Giấy phép kinh doanh:
0314256450 - 28/02/2017
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
HUNG VAN TRADING AND SERVICE COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
HUVASE CO., LTD
Địa chỉ:
L5-36.OT05 Tòa nhà Landmark 5 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
L5-36.OT05, Landmark 5 Vinhomes Central Park, 720A Dien Bien Phu, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
BÙI NGỌC HÙNG
Mã số thuế:
0305054761 - 23/06/2007
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
7730 (Chính)
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
chi tiết: Cho thuê máy móc công nghiệp
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán nguyên vật liệu, phụ tùng và máy móc thiết bị ngành công nghiệp.
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Môi giới thương mại.
7710
Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe.
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
3320
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở)
Giấy phép kinh doanh:
0305054761 - 23/06/2007
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown