Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức

Tên công ty – Mã số thuế:
Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Tên viết tắt:
GIZ
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận

Bình luận

EnglishVietnamUnknown