TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Tên công ty – Mã số thuế:
TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
Vietnam Meteorologiycal and Hydrological Administration
Địa chỉ:
Số 8 Pháo Đài Láng – Hà Nội.
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận

Bình luận

EnglishVietnamUnknown