Trường Đại học Kinh Tế (Đà Nẵng)

Tên công ty – Mã số thuế:
Trường Đại học Kinh Tế (Đà Nẵng)
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
University of Economics
Địa chỉ:
71 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Địa chỉ tiếng Anh:
71 Ngu Hanh Son Street, Bac My An, Ngu Hanh Son, Danang
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận

Bình luận

EnglishVietnamUnknown