Cấp lại, gia hạn giấy phép lao động

Dịch vụ làm giấy phép lao động ở Đồng Nai

Dịch vụ làm giấy phép lao động ở Đồng Nai – một trong những dịch vụ được PNVT thực hiện nhằm giúp người nước ngoài nhanh chóng có được giấy phép lao động, làm việc hợp pháp tại tỉnh Đồng Nai. Vậy dịch vụ làm giấy phép lao …

Làm giấy phép lao động ở Quảng Nam đảm bảo 100%

Làm giấy phép lao động ở Quảng Nam sẽ hỗ trợ người nước ngoài có được giấy phép lao động, đủ điều kiện làm việc tại Quảng Nam, Việt Nam. Giấy phép lao động là cơ sở để chứng minh rằng người nước ngoài được cấp phép sẽ …

Xin cấp lại giấy phép lao động tại Bình Dương

Trường hợp cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài, theo luật lao động mới, chỉ có 01 trường hợp cấp lại duy nhất. Trang web này lập ra để hướng dẫn bạn chuẩn bị những thành phần hồ sơ cần thiết để xin cấp lại …