Kiến thức GPLĐ

Lệ phí cấp giấy phép lao động tại Đắk Lắk

Lệ phí cấp giấy phép lao động tại Đắk Lắk được quy định trong nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của Hội Đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngày 14 tháng 12 năm 2016, quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk …

Dịch vụ miễn giấy phép lao động cho chủ đầu tư

Nhiều người nghĩ nếu đối tượng trong danh sách được cấp thẻ tạm trú thuộc diện miễn xin giấy phép lao động thì không phải làm thủ tục miễn giấy phép lao động tại Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh hoặc thành phố, điều này …

Đối tượng được miễn giấy phép lao động

Trước khi tìm hiểu các thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyến cáo các bạn hãy đọc trước tiên bài viết này để vừa tiết kiệm được thời gian và chi …