Kiến thức GPLĐ

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum (Kon Tum Department of Labours, War Invalids and Social Affairs) là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh. Hiện Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Kon Tum toạ lạc tại địa …

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đà Nẵng

Sở Lao động – Thương binh và xã hội Đà Nẵng có chức năng, nhiệm vụ gì? Hiện nay, bạn có thể liên hệ với Sở tại địa chỉ nào để làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài? Nếu sử dụng dịch …

Lệ phí cấp giấy phép lao động tại Đắk Lắk

Lệ phí cấp giấy phép lao động tại Đắk Lắk được quy định trong nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của Hội Đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngày 14 tháng 12 năm 2016, quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk …
EnglishVietnamUnknown