doanh-nghiep-gui-danh-sach-lao-dong-nuoc-ngoai-nhap-canh-ve-so-ldtbxh-tphcm-truoc-ngay-08-6-2020

Mẫu công văn và danh sách người lao động nước ngoài dự kiến nhập cảnh TPHCM để làm việc

Mẫu công văn và danh sách người lao động nước ngoài dự kiến nhập cảnh TPHCM để làm việc

Bình luận

EnglishVietnamUnknown