nghi-dinh-so-169-1999-nd-cp-ve-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-vn

Nghị định số 169/1999/NĐ-CP về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại VN

Nghị định số 169/1999/NĐ-CP về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại VN

Bình luận

EnglishVietnamUnknown