Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2008)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 10/2008/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 12 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét các Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố và các Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể như sau:

1. Tờ trình số 7287/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Kèm phụ lục mức thu lệ phí);

2. Tờ trình số 6876/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Kèm phụ lục mức thu lệ phí);

3. Tờ trình số 7307/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi;

4. Tờ trình số 7326/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường (Kèm phụ lục mức thu lệ phí);

5. Tờ trình số 7303/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2008./.

 

Nơi nhận:
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Ủy ban Ngân sách của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Ban Công tác lập pháp của Ủy ban TVQH;
– Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ;
– Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND. TP;
– UBND thành phố; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
– VP Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
– Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
– Thủ trưởng các Sở, Ban ngành thành phố:
– TT. HĐND và TT. UBND các quận – huyện;
– Văn phòng Thành ủy;
– VPHĐ-UB: CPVP, các Phòng CV; TTCB;
– Lưu:VT, (THHĐ, Ban KT-NS) H.

CHỦ TỊCH

Phạm Phương Thảo

Xem Dịch vụ giấy phép lao động giá rẻ chất lượng

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG PNVT 
CHUYÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHÓ – HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI BẰNG CÔNG VĂN
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT:  (028) 3514 7944  | Di động: 0981 059 551

Email: pnvt09@gmail.com ;visa996@gmail.com (TPHCM)

pnvt04@gmail.compnvt06@gmail.compnvt07@gmail.com ; pnvt08@gmail.com (Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng, Trà Vinh, Tiền Giang…)

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 0977 97 99 96

Bình luận

EnglishVietnamUnknown