Người lao động nước ngoài tham gia những loại bảo hiểm nào?

Hỏi: Hiện nay, công ty chúng tôi đang sử dụng người lao động nước ngoài theo hợp đồng lao động xác định có thời hạn. Tôi được biết, theo quy định của pháp luật Việt Nam thì người nước ngoài phải tham gia bảo hiểm. Tôi muốn hỏi: vậy những người lao động nước ngoài này của chúng tôi cần phải tham gia những loại bảo hiểm nào?

Người lao động nước ngoài tham gia những loại bảo hiểm nào?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người nước ngoài khi đến làm việc tại Việt Nam phải tham gia đóng bảo hiểm như người lao động Việt Nam, tuy nhiên không phải tất cả các loại hình bảo hiểm đều tham gia mà còn tùy thuộc từng trường hợp cụ thể nữa.
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định tại khoản 2 điều 2 như sau: Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ. Và tại khoản 1 điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 xác định: Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây: Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 2, điều 1 Luật bảo hiểm y tế 2008 thì Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế. Mà trong khoản 1 điều 12 của Luật này quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bao gồm: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật. Và đây là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế nhằm chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Còn về bảo hiểm thất nghiệp, đối tượng được áp dụng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm 2013 cụ thể là người lao động thuộc đối tượng là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động được tham gia các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Đồng thời họ cũng phải tham gia bảo hiểm y tế (nếu thuộc một trong các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định). Tuy nhiên, người lao động nước ngoài không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Tham khảo: Internet

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG PNVT 
CHUYÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHÓ – HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI BẰNG CÔNG VĂN
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT:  (028) 3514 7944  | Di động: 0981 059 551

Email: pnvt09@gmail.com ;visa996@gmail.com (TPHCM)

pnvt04@gmail.compnvt06@gmail.compnvt07@gmail.com ; pnvt08@gmail.com (Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng, Trà Vinh, Tiền Giang…)

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 0977 97 99 96

Bình luận

EnglishVietnamUnknown