quyet-dinh-so-23-2014-qd-ubnd-tinh-quang-nam-ve-thu-le-phi-cap-giay-phep-lao-dong

Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam về thu lệ phí cấp giấy phép lao động

Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam về thu lệ phí cấp giấy phép lao động

Bình luận

EnglishVietnamUnknown