quyet-dinh-so-40-2017-qd-ubnd-ve-thu-le-phi-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-tinh-quang-ngai

Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND về thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND về thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Ngãi

Bình luận

EnglishVietnamUnknown