thanh-vien-gop-von-co-nen-xin-giay-xac-nhan-khong-thuoc-dien-cap-giay-phep-lao-dong-hay-khong

Thành viên góp vốn có nên xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hay không

Thành viên góp vốn có nên xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hay không

Bình luận

EnglishVietnamUnknown