Thông tư 23/2017/TT- BLĐTBXH cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng

Thông tư 23/2017/TT- BLĐTBXH cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng là văn bản được Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2017. Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử ở mức độ 3 của dịch vụ công trực tuyến. Để bạn có thể hiểu hơn về thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH, PNVT sẽ giải thích một số thuật ngữ và giới thiệu một cách ngắn gọn về nội dung của thông tư để bạn có cái nhìn tổng quan, khi cần có thể tham khảo và thực hiện.

Thông tư 23/2017/TT- BLĐTBXH

Cơ sở pháp lý ban hành thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (sau đây được viết tắt là Nghị định số 11/2016/NĐ-CP);

Nội dung hướng dẫn của thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử theo mức độ 3 của dịch vụ công trực tuyến. Xem tham khảo thêm Miễn thị thực cho người nước ngoài.

Do đó, người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động nước ngoài cũng như cơ quan chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (cục việc làm, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố, Sở lao động thương binh xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao) và các tổ chức cá nhân liên quan có thể căn cứ vào thông tư để thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Xem tham khảo thêm Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại đây hoặc https://dichvugiaypheplaodong.net/thu-tuc-xin-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nha-quan-ly-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam/.

Một số thuật ngữ trong thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH

– Giao dịch điện tử trong việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài bao gồm: việc chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được thực hiện bằng phương tiện điện tử.

– Cổng thông tin điện tử là địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn, được truy cập trên môi trường mạng, để liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các ứng dụng và dịch vụ của lĩnh vực cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài mà qua đó được dùng để khai thác, sử dụng.

– Tài khoản giao dịch điện tử trong cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài là tài khoản do người sử dụng lao động đăng ký để đăng nhập vào cổng thông tin điện tử để thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Bố cục của thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng điện tử gồm 5 chương 16 điều, cụ thể:

Chương 1 là phần quy định chung gồm 5 chương

Chương 2 là phần cấp, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử, gồm 4 chương

Chương 3 là phần quản lý dữ liệu giấy phép lao động điện tử, gồm 2 chương

Chương 4 là phần tổ chức thực hiện, gồm 4 chương

Chương 5 là phần điều khoản thi hành gồm 1 chương

Điều khoản nào hướng dẫn việc cấp, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử

Tại điều 6, điều 7, điều 8, điều 9 chương 2 của thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH, bạn có thể xem hướng dẫn việc cấp, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử.

Tải/download thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH tại đây

thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXHhoặc

https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/thong-tu-23-2018-cap-giay-phep-lao-dong-qua-mang.doc.doc

http://www.mediafire.com/file/k6desgk541j1y4l/thong-tu-23-2018-cap-giay-phep-lao-dong-qua-mang.pdf/file

http://www.mediafire.com/file/hnk88dhyrubr0ah/thong-tu-23-2018-cap-giay-phep-lao-dong-qua-mang.doc/file

Thông tư 23/2017/TT- BLĐTBXH cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2017. Sau một thời gian triển khai, thực hiện trong hoạt động thực tiễn thì việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng nảy sinh một số vấn đề cần phải giải quyết. Bởi số doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài mới chỉ khoảng 1% mà thôi. Bạn có thể tham khảo bài viết: “Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng gặp nhiều khó khăn trở ngại?” qua địa chỉ https://giaypheplaodong.net.vn/cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-qua-mang-gap-nhieu-kho-khan-tro-ngai/ của công ty PNVTđể hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG PNVT 
CHUYÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHÓ – HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI BẰNG CÔNG VĂN
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT:  (028) 3514 7944  | Di động: 0981 059 551

Email: pnvt09@gmail.com ;visa996@gmail.com (TPHCM)

pnvt04@gmail.compnvt06@gmail.compnvt07@gmail.com ; pnvt08@gmail.com (Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng, Trà Vinh, Tiền Giang…)

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 0977 97 99 96

Bình luận

EnglishVietnamUnknown